NC562 S1

รหัสสินค้า : NC562 S1

ราคา

970.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 970.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ผสมเนื้อฟาง 100 %

ขนาด : 31.5 x 42 x 70 ซม.


คุณสมบัติ Bio-Based 

✔️ลดการใช้พลาสติกในการผลิต

✔️Eco-One ที่รับรองจากอเมริกา

✔️ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เมื่อฝังกลบ

✔️ใช้งานได้ทนทานปลอดภัยเหมือนผลิตภัณฑ์อื่นๆ

✔️Eco One ปลอดภัย วัสดุ Food Grade สัมผัสอาหารได้

✔️Bio-Based วัสดุธรรมชาติ ที่รับรองจาก Din Certco เยอรมนี