NC534 W2

รหัสสินค้า : NC534 W2

ราคา

120.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 120.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ผสมเนื้อไม้ 30 %

ขนาด : Ø 24 x 21 ซม.


คุณสมบัติ Bio-Based 

✔️ลดการใช้พลาสติกในการผลิต

✔️Eco-One ที่รับรองจากอเมริกา

✔️ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เมื่อฝังกลบ

✔️ใช้งานได้ทนทานปลอดภัยเหมือนผลิตภัณฑ์อื่นๆ

✔️Eco One ปลอดภัย วัสดุ Food Grade สัมผัสอาหารได้

✔️Bio-Based วัสดุธรรมชาติ ที่รับรองจาก Din Certco เยอรมนี