NC213-3 W1

รหัสสินค้า : NC213-3 W1

ราคา

200.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 200.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ผสมเนื้อไม้ 100%

ขนาด : Ø 14.5 x 11.2 ซม. บรรจุ : 1.3 liters


คุณสมบัติ Bio-Based 

✔️ลดการใช้พลาสติกในการผลิต

✔️Eco-One ที่รับรองจากอเมริกา

✔️ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เมื่อฝังกลบ

✔️ใช้งานได้ทนทานปลอดภัยเหมือนผลิตภัณฑ์อื่นๆ

✔️Eco One ปลอดภัย วัสดุ Food Grade สัมผัสอาหารได้

✔️Bio-Based วัสดุธรรมชาติ ที่รับรองจาก Din Certco เยอรมนี