NC213 S1

รหัสสินค้า : NC213 S1

ราคา

90.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 90.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ผสมเนื้อฟาง 100%

ขนาด : Ø 8.3 x 7.2 ซม. บรรจุ : 250 ml.


คุณสมบัติ Bio-Based 

✔️ลดการใช้พลาสติกในการผลิต

✔️Eco-One ที่รับรองจากอเมริกา

✔️ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เมื่อฝังกลบ

✔️ใช้งานได้ทนทานปลอดภัยเหมือนผลิตภัณฑ์อื่นๆ

✔️Eco One ปลอดภัย วัสดุ Food Grade สัมผัสอาหารได้

✔️Bio-Based วัสดุธรรมชาติ ที่รับรองจาก Din Certco เยอรมนี